Det pratas mycket om skärm och pärm just nu. Men när vi skapar läromedel handlar det inte om formatet. Fokus för oss är och har alltid varit kvaliteten i läromedel. Att ge bästa tänkbara stöd för framgångsrikt lärande i skolan, till både lärare och elever. Välj stadie nedan för att hitta tryckta och digitala läromedel utformade för att hjälpa alla dina elever att nå målen.


F-klassÅrskurs 1-3 Årskurs 4-6Årskurs 7-9Gy & Vux Grundvux Sfi  Högskola
 


Utforska Exploro

Exploro är en helt ny typ av läromedelstjänst som ger lärare och elever tillgång till alla ämnen för hela 4–9!
Läs mer och prova gratis!

 

 

BokGym – nu en del av Gleerups

Upptäck BokGym, tryckta och digitala läromedel
för flera av gymnasieskolans yrkesprogram!

Upptäck Gleerups digitala läromedel

Gleerups digitala läromedel bygger på våra mest populära serier. Här finns samma fylliga faktainnehåll som i de tryckta läromedlen – och oerhört mycket mer!

Gleerups läsguide nyckel för läsförståelse

Möt lärarna som lyckats integrera effektiva lässtrategier i alla ämnen och har påbörjat en resa mot en djupare och mer varaktig läsförståelse hos eleverna. Läsguiden ingår i alla Gleerups digitala läromedel från åk 4-6Gy.

Nyheter i Gleerups digitala läromedel

Flera användbara nyheter som hjälper dina elever med läsning och smart studieteknik i Gleerups digitala läromedel. Helt nya digitala läromedel i musik och slöjd för 7-9 samt den helt nya läromedelstjänsten Exploro för 4-9.


Hjälpen är bara ett klick bort

Gleerups support och kundservice hjälper dig mer än gärna!

Med 200 års erfarenhet av att ge lärare stöd och inspiration skulle vi kunna luta oss tillbaka. Men vi gör tvärtom, det har vi alltid gjort. På Gleerups är vi ständigt nyfikna på nästa steg inom lärandet. Sida vid sida med läraren i undervisningen och drivna av att göra bättre och mer av det som hjälper elever till mer kunskap. Mer av engagerad pedagogik och tryggt kunskapsinnehåll, mer av kvalitet och tillgänglighet. Med Gleerups tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet vill vi bidra till framgångsrikt lärande i skolan.

Vi erbjuder även ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för universitet och högskola. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.