Perspektiv på historien Kulturhistoria | Gleerups

Perspektiv på historien Kulturhistoria

Bok
399 kr
exklusive moms
Perspektiv på historien – Kulturhistoria är en bok för kurs 2b. Boken inleds med en ingående beskrivning av de kulturhistoriska epokerna och behandlar även världsbildernas kulturhistoria, mediehistoria, populärmusik, känslornas historia och arbetarkultur med mera. Boken fungerar även utmärkt för kursen kultur- och idéhistoria.
  • Artikelnr: 40683427
  • Sidor: 296
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2014

Produkter i serien