Perspektiv på historien Kulturhistoria | Gleerups

Perspektiv på historien Kulturhistoria

Bok
399 kr
exklusive moms

Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna samt digitala läromedel.  

Perspektiv på historien – Kulturhistoria innehåller 12 teman:
Vad är kulturhistoria?
Konsthistoriens epoker
Klockans historia
Vad ska man tro på? – tro, magi och vetande från medeltiden till idag
Känslornas kulturhistoria
Världsbildernas kulturhistoria
Modet, samhället och kroppen
Egensinne och skötsamhet – arbetarkulturens kontraster
Informationsteknik – från tryckkonsten till smartphones
Populärmusikens historia
Retrovågens historiebruk
Från 50-tal till 90-tal – musik, livsstil, konsumtionsmönster

Läromedlet är en temabok i historia som primärt är avsedd för kurserna Historia 2 och 3. Den passar särskilt bra i kombination med Perspektiv på historien 2-3 och vänder sig i första hand till elever som studerar på de studieförberedande programmen. Läromedlet består av artiklar av professionella historiker. Boken tar upp en rad intressanta kulturhistoriska teman som bidrar till att bredda och fördjupa studierna i historia. Här finns ett antal artiklar som var och en behandlar ett särskilt område eller tema, tar upp historiska problem och frågeställningar och belyser dessa. Varje artikel följs av diskussionsuppgifter, litteraturtips, fördjupningsstudier, dokumentövningar och frågor på texten.

Perspektiv på historien – Kulturhistoria i korthet:
• temabok för kurserna Historia 2 och 3
• innehåller artiklar av professionella historiker
• tar upp en rad intressanta kulturhistoriska teman
• diskussionsuppgifter efter varje artikel

  • Artikelnr: 40683427
  • Sidor: 296
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2014

Produkter i serien