Örjan Nyström

Örjan Nyström

Örjan har förutom som med författare till PPH-serien skrivit en rad böcker och andra skrifter med fokus på industrisamhällets, arbetslivets och arbetarrörelsens utveckling. 

Produkter av Örjan Nyström