Läromedel i historia för gymnasium

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i historia för gymnasium och vuxenutbildning.

Perspektiv på historienNyhet

Perspektiv på historien är en klassiker bland läromedel i historia. Serien består av grundböcker, kommentarshäften och temaböcker. För dig som vill arbeta helt digitalt finns även kompletta digitala läromedel som levandegöra historien på ett ypperligt sätt.

Möt historien

Möt historien är en läromedelsserie i historia för gymnasiekurserna Historia 1a1 och 1b. Fokus ligger på att genom historien försöka förklara dagens värld. Genusperspektivet har en mycket framträdande roll.

På väg mot lika villkor?

Under 1900-talet skedde stora förändringar på det genuspolitiska fältet. Kvinnor blev myndiga och fick rösträtt, p-pillren kom, kvinnorna försvann från arbetsmarknaden och kom tillbaka, homosexualitet avkriminaliserades. På väg mot lika villkor? skildrar och ger bakgrund till dessa förändringar i fyra tematiskt upplagda kapitel som behandlar områdena politik, arbetsmarknad, familj och sexualitet.

Alla tiders historia

En klassisk läromedelsserie i historia som utmärker sig med ett enkelt, berättande språk och pedagogiskt upplägg. Serien finns i tre delar som tillsammans täcker gymnasiets alla kurser i historia.

Gymnasium och Vuxenutbildning Historia