Historia gymnasium och vuxenutbildning | Gleerups

Historia

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i historia för gymnasium och vuxenutbildning.
Perspektiv på historien 1b 2:a uppl

Perspektiv på historien - 1b i ny upplaga Nyhet

Serien Perspektiv på historien är en klassiker bland läromedel i historia. Här finns grundböcker, kommentarshäften och temaböcker. För dig som vill arbeta helt digitalt finns även kompletta digitala läromedel som ger dig helt nya möjligheter att levandegöra historien.

Möt historien 1b

Möt historien 1b Nyhet

Bok med rikt bildmaterial för gymnasiets kurs 1b i historia som är framtagen med avsikt att på ett begränsat omfång visa på de stora utvecklingslinjerna i historien ur inte bara ett politiskt, utan även ekonomiskt och socialt perspektiv. Genusfrågor lyfts fram. Boken strävar också efter att ge en historisk belysning till viktiga konfliktytor i dagens värld, till exempel utvecklingen i Mellanöstern.

På väg mot lika villkor? Svensk genushistoria under 150 år

På väg mot lika villkor? Nyhet

Boken är skriven för alla som är intresserade av genuspolitiska frågor. Den passar utmärkt som ett komplement till de ordinarie gymnasieläromedlen i historia, men kan också användas inom temabaserad undervisning samt i exempelvis samhällskunskap och sociologi.

Alla tiders historia 1b

Alla tiders historia

Ett av våra mest omtyckta läromedel. Med ett stort och tydligt fokus på källkritik, historiebruk och historiesyn uppfyller serien alla de krav som ställs i ämnesplanerna. Serien utmärker sig med ett enkelt, berättande språk och pedagogiskt upplägg.

Perspektiv på historien Kulturhistoria

Temaböcker

Perspektiv på historien har även temaböcker, med ett tiotal artiklar av professionella historiker, exempelvis Kulturhistoria som belyser populärmusik, arbetarkultur och mediehistoria.

Gymnasium och Vuxenutbildning Historia