Läromedel i historia för gymnasium

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i historia för gymnasium och vuxenutbildning.

Historia 1a1, 1b, 2 och 3

Perspektiv på historien är en klassiker bland läromedel i historia. 

Historia 1a1 och 1b

I Möt historien ligger fokus på att genom historien försöka förklara dagens värld. 

Historia 1a1, 1b, 2 och 3

Alla tiders historia utmärker sig med ett enkelt, berättande språk och pedagogiskt upplägg.

Perspektiv på historien 50p – ny upplagaNyhet

I denna andra upplaga har kronologin dragits fram till idag. Det har också tillkommit gott om kortare uppgifter till alla texter vilket underlättar när man vill arbeta med boken i klassrummet och språket har förenklats.

På väg mot lika villkor?

Under 1900-talet skedde stora förändringar på det genuspolitiska fältet. Kvinnor blev myndiga och fick rösträtt, p-pillren kom, kvinnorna försvann från arbetsmarknaden och kom tillbaka, homosexualitet avkriminaliserades. På väg mot lika villkor? skildrar och ger bakgrund till dessa förändringar i fyra tematiskt upplagda kapitel som behandlar områdena politik, arbetsmarknad, familj och sexualitet.

Gymnasium och Vuxenutbildning Historia