Läromedel i historia för gymnasium

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i historia för gymnasium och vuxenutbildning.

Klassiker bland läromedel i historia som ger eleverna verktyg för att arbeta aktivt med källkritik, historiesyn och historiebruk.

Perspektiv på historien

Lättanvänt läromedel med ett innehåll som hinns med och där kopplingen mellan nutida händelser med grund i historien är tydlig.

Möt historien

Klassiker bland läromedel i historia med ett enkelt, berättande och pedagogiskt upplägg som levandegör och problematiserar historien.

Alla tiders historia