Prima matematik för F-3

Prima matematik – kommunikation och målfokus

Prima matematik är ett av Sveriges mest populära läromedel i matematik för lågstadiet! Här får eleverna utveckla sina matematiska förmågor och blir medvetna om sin egen kunskapsutveckling. Kommunikationen står i centrum och det blir tydligt för eleverna vad de ska lära sig.

Öppna Prima luckor fram till jul!

I Prima julkalender 2018 växer en berättelse fram lucka för lucka... Och i varje lucka finns en matematisk uppgift för årskurs 1-3, att lösa enskilt eller i grupp. 
Vi önskar dig 24 kluriga, mysiga stunder tillsammans med dina elever!

Håll utkik – nya Prima kommer våren 2019!

  • I nya Prima har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elev  

  • I de populära Mattelabben finns fler övningar för kommunikation

  • I det tydliga lärarstödet finns nu Minilektioner kopplade till målen

Programmering som en naturlig del i alla årskurser!
 

Prima matematik för F-3:

  • Eleverna får utveckla sina matematiska förmågor och blir medvetna om sin egen kunskapsutveckling
  • Möjlighet att variera undervisningen genom laborationer och olika aktiviteter i lärarhandledningen
  • Lätt att individanpassa med repetition, utmaning, extra träning, spel mm
  • Målrelaterat läromedel med tydlig förankring i Lgr11

Prova Prima matematik grundböcker

Varje kapitel i Prima grundböcker börjar med målbeskrivning och samtalsbild. I mattelabbet arbetar eleverna konkret med laborativ problemlösning och får dokumentera och argumentera för sin lösning. I grundspåret kopplas målen till konkreta övningar. Diagnosrepetition och utmaning ger varje elev möjlighet till individuell utveckling. 

Prova Prima matematik webbar

I Prima matematik webb finns interaktiva övningar, färdighetsträning, didaktiska filmer och en verktygslåda i matematik med inbyggda rit- och skrivverktyg. I lärarmaterialet hittar du handledning, prov och bedömningsstöd.

För dig som vill arbeta helt digitalt

I Prima matematik digitalt läromedel hittar du mängder av smarta funktioner. Uppgifterna är självrättande interaktiva övningar där du enkelt kan följa elevernas resultat. I didaktiska filmer visar författaren hur matematiken kan göras konkret. I lärarversionen hittar du metodiska tips och didaktiska genomgångar. 

De elever som arbetar lite långsammare hinner göra sina uppgifter medan de som behöver mer utmaningar får det. Det jag gillar allra mest är att layouten är ren och att man gör en sak i taget och inte blandar många olika moment.

Teresa Leijonhufvud, Munkmoraskolan i Gustavsberg

PEDAGOGISK INPIRATION

Engagemang och kommunikation i Tobias klassrum

Läs om hur Tobias Israelsson på Prolympiaskolan i Jönköping jobbar med Prima matematik.

PEDAGOGISK INSPIRATION

Lätt att anpassa undervisningen till varje elev med Prima matematik

Teresa Leijonhufvud driver den populära bloggen Mitt lilla klassrum på nätet och använder Prima matematik i sin undervisning.

Åsa Brorsson är författare till Prima matematik. Hon har lång erfarenhet av undervisning i matematik, är förstelärare och handledare i matematiklyftet.