Läromedel i matematik för årskurs 1-3 

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i matematik för lågstadiet. Tydliga mål och koppling till kunskapskraven hjälper eleverna att  utveckla sina matematiska förmågor.

MattekojanNyhet

Mattekojan är en ny serie för lågstadiet, som har fokus på taluppfattning för att bygga elevernas förståelse och matematiska grund. Sagotemat skapar lust och nyfikenhet! Mattekojan följer Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning.

Prima matematik 1–3

I nya Prima matematik har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elev. I de populära Mattelabben finns övningar för kommunikation. Och i lärarstödet finns digitala genomgångar, Minilektioner, kopplade till målen.