Läromedel i matematik för årskurs 1-3 

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i matematik för lågstadiet. Tydliga mål och koppling till kunskapskraven hjälper eleverna att  utveckla sina matematiska förmågor.

Mattekojan

Fokus på taluppfattning, enkel att anpassa för alla elever och med härligt sagotema.

Nya Prima matematik

Tydliga mål, enkla mattelabb, digitala genomgångar, Minilektioner, kopplade till målen.