Läromedel i matematik för årskurs 1-3 

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i matematik för lågstadiet. Tydliga mål och koppling till kunskapskraven hjälper eleverna att  utveckla sina matematiska förmågor.

MattekojanNyhet

Mattekojan är ett basläromedel i matematik för årskurs 1–3 med tydligt fokus på taluppfattning för att bygga elevernas förståelse och matematiska grund. Sagotemat skapar lust och nyfikenhet.

Nya Prima matematik 1–3Nyhet

I nya Prima matematik har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elev. I de populära Mattelabben finns övningar för kommunikation. Och i lärarstödet finns nu digitala genomgångar, Minilektioner, kopplade till målen.

Mondo matematik 1–3

Mondo gör det enkelt och roligt att utforska matematikens möjligheter oavsett kunskapsnivå. Genom att låta eleverna tänka och tala matematik skapas en trygg grund för övningar och aktiviteter på egen hand.

Matematikportalen

Matematikportalen är ett helt digitalt läromedel i matematik för årskurs F-9, som är uppbyggt utifrån den svenska läroplanen. I Matematikportalen finns adaptiv färdighetsträning med över två miljoner uppgifter och 2000 filmade genomgångar. Dessutom finns problemlösning, aktiviteter, planeringar och elevstatistik.

Mattegruvan 1–3

Basläromedel i matematik som har en trygg progression, enkla instruktioner och tydlig layout. I Mattegruvan får eleverna utveckla användbara strategier för sitt matematiska tänkande. Omtyckt matteordlista som förklarar matematiska begrepp.

Mästerkatten 1–3

Basmaterial i matematik med inspirerande sagor med begreppsträning och problemlösning, målsidor, laborationer med mattesamtal och självutvärderingar.

Lyckotal 1–3

Basmaterial i matematik som ursprungligen kommer från Finland. Fokus på problemlösning, individuell uppföljning och att prata matematik.

1-3 Matematik