Läromedel i matematik för årskurs 1-3 

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i matematik för lågstadiet. Tydliga mål och koppling till kunskapskraven hjälper eleverna att  utveckla sina matematiska förmågor.

MattekojanNyhet

Mattekojan är ett basläromedel i matematik för årskurs 1–3 med tydligt fokus på taluppfattning för att bygga elevernas förståelse och matematiska grund. Sagotemat skapar lust och nyfikenhet.

Prima matematik 1–3

I nya Prima matematik har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elev. I de populära Mattelabben finns övningar för kommunikation. Och i lärarstödet finns digitala genomgångar, Minilektioner, kopplade till målen.

Mattegruvan 1–3

Basläromedel i matematik som har en trygg progression, enkla instruktioner och tydlig layout. I Mattegruvan får eleverna utveckla användbara strategier för sitt matematiska tänkande. Omtyckt matteordlista som förklarar matematiska begrepp.

Matematikportalen

Matematikportalen är ett helt digitalt läromedel i matematik för årskurs F-9, som är uppbyggt utifrån den svenska läroplanen. I Matematikportalen finns adaptiv färdighetsträning med över två miljoner uppgifter och 2000 filmade genomgångar. Dessutom finns problemlösning, aktiviteter, planeringar och elevstatistik.

Matematik