Läromedel i matematik för årskurs 1-3 

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i matematik för lågstadiet. Tydliga mål och koppling till kunskapskraven hjälper eleverna att  utveckla sina matematiska förmågor.

Prima matematik 1-3

Populärt och mycket omtyckt basläromedel med tydlig progression och uppgifter av olika karaktär som ger eleverna förutsättningar att utveckla olika matematiska förmågor. Lärarmaterial med extra övningsuppgifter, metodiska tips och förslag på repetitionsövningar.

Mondo matematik 1-3Nyhet

Mondo gör det enkelt och roligt att utforska matematikens möjligheter oavsett kunskapsnivå. Genom att låta eleverna tänka och tala matematik skapas en trygg grund för övningar och aktiviteter på egen hand.

MatematikportalenNyhet

Matematikportalen är ett helt digitalt läromedel i matematik för årskurs F-9, som är uppbyggt utifrån den svenska läroplanen. I Matematikportalen finns adaptiv färdighetsträning med över två miljoner uppgifter och 2000 filmade genomgångar. Dessutom finns problemlösning, aktiviteter, planeringar och elevstatistik.

Mattegruvan 1-3

Basläromedel i matematik som har en trygg progression, enkla instruktioner och tydlig layout. I Mattegruvan får eleverna utveckla användbara strategier för sitt matematiska tänkande. Omtyckt matteordlista som förklarar matematiska begrepp.

Mästerkatten 1-3

Basmaterial i matematik med inspirerande sagor med begreppsträning och problemlösning, målsidor, laborationer med mattesamtal och självutvärderingar.

Lyckotal 1-3

Basmaterial i matematik som ursprungligen kommer från Finland. Fokus på problemlösning, individuell uppföljning och att prata matematik.

1-3 Matematik