Granskade och kvalitetssäkrade läromedel för hela skolan

Att stärka tillgången till bra läromedel i skolan är ett av de enklaste sätten att öka likvärdigheten, höja kunskapsresultaten och ge bättre stöd till både elever och lärare. Hos Gleerups hittar du ett brett sortiment av pedagogiska läromedel som stärker din undervisning och underlättar din planering. Du och dina elever får strukturerade läromedel som är granskade, kvalitetssäkrade och anpassade till centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav. Vi vet att läromedel är ovärderliga för lärare och elever, oavsett om de är tryckta eller digitala. Du väljer vad som passar bäst i ditt klassrum!

 

Upptäck Gleerups digitala läromedel

Få ständig tillgång till ett aktuellt innehåll av hög kvalitet som täcker de flesta ämnen och kurser i grundskolan och gymnasiet.