Läromedel för hela skolan  – tryckta läroböcker och kompletta digitala läromedel

Gleerups erbjuder pedagogiska läromedel som stärker din undervisning och underlättar din planering. Du och dina elever får strukturerade läromedel som är granskade, kvalitetssäkrade och anpassade till centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav. För dig som vill arbeta helt digitalt finns Gleerups kompletta digitala läromedel som ger stor möjlighet till en personlig lärupplevelse. Alla våra läromedel är utvecklade i nära samarbete med skolor, lärare och elever runt om i landet.

Upptäck Gleerups digitala läromedel

Få ständig tillgång till ett aktuellt innehåll av hög kvalitet som täcker de flesta ämnen och kurser i grundskolan och gymnasiet.

 

Fortbilding för dig som arbetar i skolan

Här hittar du böcker för kompetensutbildning inom olika områden.


Läromedel F-6

Läs onlineLadda ner