Läromedel för hela skolan

 – tryckta läroböcker och kompletta digitala läromedel

Gleerups erbjuder moderna och pedagogiska läromedel som stärker din undervisning och underlättar din planering. Du och dina elever får strukturerade läromedel som är granskade, kvalitetssäkrade och anpassade till centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav. För dig som vill arbeta helt digitalt finns Gleerups kompletta digitala läromedel som är interaktiva, multimodala och ger stor möjlighet till en personlig lärupplevelse. Alla våra läromedel är utvecklade i nära samarbete med skolor, lärare och elever runt om i landet.

Läromedel för mellanstadiet

4-6

 

Läromedel för högstadiet

7-9