Läromedel för årskurs 1–3

Gleerups har ett brett sortiment av tryckta och digitala läromedel för lågstadiet som följer kursplanerna.  Kolla in alla nyheter, beställ provexemplar och prova gratis. 

Gleerups läromedel följer kursplanerna Lgr22

Mattekojan

Nyhet i matematik för 1–3. Mattekojan har tydligt fokus på taluppfattning för att bygga elevernas förståelse och matematiska grund. 
Utprovad av 40 lärare och 700 elever. 

Ord & Äventyr

Ny serie i svenska för 1–3. Följ med på ett spännande äventyr som väcker lusten för läsning och samtal. Enkelt att individanpassa med läsebok och arbetsuppgifter i flera nivåer.

Läs med Majk och Sam

Nyhet i svenska för F–1. Majk och Sam är ett lekfullt läs- och skrivmaterial där grunden är den gemensamma läsningen och samtalen utifrån högläsningstexter.

Sparks F–3

Nyhet i engelska för lågstadiet! Med Sparks F–3 får dina elever möta det engelska språket i roliga texter och sånger. Varma och färgstarka illustrationer stöttar förståelsen och tar med eleverna på en språklig resa inom och utanför klassrummet.

Nya Prima matematik

I nya Prima matematik står kommunikationen i centrum. I lärarstödet finns digitala genomgångar, sk minilektioner, kopplade till målen.

Mitt i språket

Nyhet i svenska som andraspråk för årskurs 1–3. Gemensamma läsupplevelser och innehåll som barnen känner igen sig i öppnar dörrar till språket!

Beställ provexemplar 

Här har du som är lärare på lågstadiet möjlighet att beställa provexemplar av utvalda läromedel.

Prova digitala läromedel gratis

Prova digitala läromedel gratis

Prova i enskilda ämnen i 30 dagar 

F-3 på Facebook

Välkommen till gruppen för dig som arbetar på lågstadiet. Här får du pedagogisk inspiration och tips om nyheter kring undervisning och läromedel.

F-3 på Facebook