Hur blir en komvuxelev, som köper ett digital läromedel privat, med i en undervisningsgrupp?

Komvuxelever registrerar sig själva för att gå med i en undervisningsgrupp. Du som lärare kan bjuda in komvuxelever till din undervisningsgrupp genom att skicka en gruppkod. Gå in på  ?Administration? och välj ?Klasser/grupper?. Sök upp aktuell klass/grupp. Klicka på klassen/gruppen och klicka därefter på ?Skicka gruppkod?. Du får upp en kod som du kan dela med dina elever via mejl eller på annat sätt.