Hur blir en komvuxelev, som köper ett digital läromedel privat, med i en undervisningsgrupp?

Komvuxelever registrerar sig själva för att gå med i en undervisningsgrupp. Du som lärare kan bjuda in komvuxelever till din undervisningsgrupp genom att skicka en gruppkod. Gå in på  ”Administration” och välj “Klasser/grupper”. Sök upp aktuell klass/grupp. Klicka på klassen/gruppen och klicka därefter på “Skicka gruppkod”. Du får upp en kod som du kan dela med dina elever via mejl eller på annat sätt.