Hur skriver jag en källhänvisning från Gleerups digitala läromedel?

Här visar vi exempel på hur det kan se ut när man hänvisar till ett digitalt läromedel i en källförteckning:

Digitalt läromedel
Författare. Titel. Utgivningsort: förlag. Avsnittets URL [datum när du hämtade/läste läromedlet]

Exempel:
Nilsson, Erik, Olofsson, Hans, Uppström, Rolf. Gleerups historia 7?9. Malmö:Gleerups. https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/7fb2ecdb-5cab-4810-ba95-c34c38ed513f [Hämtad 2024-02-18]