Hur skriver jag en källhänvisning från Gleerups tryckta läromedel?

Här visar vi exempel på hur det kan se ut när man hänvisar till ett tryckt läromedel i en källförteckning:

Tryckt bok
Författare (utgivningsår). Titel. Utgivningsort: förlag.

Exempel: Friborg, Christina, Holmlin-Nilsson, Anna, Isaksson, Henrik, Linder, Monika (2014). Utkik 7?9 Samhällskunskap. Malmö: Gleerups.