Är Gleerups läromedel en trovärdig källa?

Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att skilja på kunskap, fakta, reklam eller lögn. Källkritik hjälper oss att avgöra vad som är trovärdigt.

Med Gleerups läromedel har du tillgång till strukturerade läromedel som är granskade, kvalitetssäkrade och anpassade till centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav. Gleerups läromedelsförfattare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Vare sig du använder en tryckt lärobok eller ett digitalt läromedel från Gleerups, så kan du därför känna dig trygg med att det är en trovärdig och tillförlitlig källa.

Vad gäller sakinnehåll i Gleerups läromedel är det mesta allmän kunskap eller lätt att verifiera genom uppslagsverk eller via sökningar på nätet. Läromedel innehåller sällan uppgifter som inte är välkända för läraren eller andra personer med intresse för respektive ämne. Därför finns oftast ingen angiven källa för sakinnehåll. När det gäller uppgifter som inte är enkla att belägga eller hitta vidare uppgifter om eller om det gäller innehåll som som är omtvistat eller i någon mening kontroversiellt redovisas källan.