Hur får eleverna tillgång till sina läromedel?

När eleverna är registrerade måste du som lärare tilldela dem de läromedel de ska ha.
Klicka på "Administration" i huvudmenyn och följ instruktionerna för "Tilldela eleverna läromedel".

I filmen nedan hittar information om hur du ger din klass tillgång till läromedel, se 03:45 minuter in i filmen.