Hur lägger jag till mitt digitala läromedel?

För att börja använda ditt digitala läromedel måste du tilldela dig och dina elever läromedlet. När du loggar in på gleerupsporal.se kommer du till din personliga startsida. Första gången du loggar in är sidan tom på läromedel, men här kommer du se alla dina digitala läromedel efterhand som du lägger till dem. För att ge dig själv tillgång till de läromedel som du ska använda:

Klicka på "Skolans läromedel".
Sök eller scrolla till de läromedel du vill lägga till.
Klicka på "Aktivera" och därefter "Aktivera vald licens" - och bekräfta.
Upprepa detta för alla läromedel du vill lägga till.

I filmen nedan hittar information om hur du loggar in och lägger till egna läromedel, vid 00.55 minuter.