Hur länge finns elever jag registrerat kvar i systemet?

Registrerade elever finns kvar i systemet tills de tas bort eller om eleven inte loggat in på 12 månader inaktiveras kontot automatiskt.