Kan jag förenkla inloggningen till Gleerups digitala läromedel?

Du kan själv skapa en koppling till Gleerups digitala läromedel från ett konto hos Google eller Office 365 för att slippa hantera flera lösenord. Klicka på respektive symbol på inloggningssidan gleerupsportal.se och följ därefter instruktionerna. Det går även att logga in via Skolfederation eller Skolon genom att klicka på respektive symbol.