Min läromedelslicens har gått ut. Hur aktiverar jag den igen?

Om din skola har längre avtal med Gleerups så måste du aktivera licenser för läromedlen på nytt till höstterminen.

De läromedelslicenser som löpt ut och som måste återaktiveras visas då med gråtonade bilder.
Klicka på de tre prickarna vid läromedlets namn och välj "Aktivera lärarlicens".