Om jag är lärare på mer än en skola, kan jag använda samma inloggning?

Om din skola har en integration med Gleerups så blir du automatiskt registrerad som lärare på alla skolorna du tillhör. 

Om din skola inte har en integration, kontakta Gleerups support så hjälper vi dig.

För att byta skola när du är registrerad på flera skolor, logga in på gleerupsportal.se och gå till menyn längst till höger, under ditt namn. Välj “Byt skola” och klicka på aktuell skola.