Hur kommer jag som elev på Komvux enklast igång med Gleerups digitala läromedel?

Vi har samlat stöd och hjälp till dig som är elev på Komvux så att du snabbt kommer igång med dina digitala läromedel. Här finns flera instruktionsfilmer och en manual med instruktioner på svenska, engelska och arabiska.