Varför ser jag inte sidnummer i mina digitala läromedel?

I Gleerups digitala läromedel finns ID-nummer för varje avsnitt istället för sidnummer. Om din lärare hänvisar till sidor i den tryckta boken kan du be hen att istället hänvisa till ID-nummer eller avsnitten i läromedlet.