Varför ser jag inte sidnummer i mina digitala läromedel?

Eftersom vi uppdaterar Gleerups digitala läromedel kontinuerligt har vi valt att använda ID-nummer istället för sidnummer. Om din lärare hänvisar till sidor i den tryckta boken kan du be hen att istället hänvisa till ID-nummer eller avsnitten i läromedlet.