Hur markerar och kommenterar jag i Gleerups digitala läromedel?

Med markerafunktionen kan du markera nyckelord och viktiga begrepp och lägga till egna förklaringar och kommentarer. Se filmen hur du markerar och kommenterar i Gleerups digitala läromedel.