Kan eleverna gå tillbaka och ändra i sina övningar?

Eleverna kan välja att starta om en redan utförd övning och göra om den. I vissa övningar har eleverna möjlighet att välja om de vill behålla sina gamla svar eller rensa tidigare svar. Klickar man på "Behåll svar" är de tidigare svaren kvar, men man får möjlighet att välja ett annat svarsalternativ och svara rätt. Klickar man istället på "Rensa svar" börjar man om övningen utan att de gamla svaren syns.