Kan jag ändra läsinställningar?

I Gleerups digitala läromedel kan du ställa in textstorlek, bakgrundsfärg och typsnitt utifrån egna behov. Ett av typsnitten är särskilt avsett för dyslektiker, två av bakgrundsfärgerna är speciellt framtagna för synskadade.

Gå till verktyg i menyn, välj läsinställningar.

Läsinställningar