Kan jag få svåra ord förklarade i Gleerups digitala läromedel?

Du kan markera valfritt ord och få en ordförklaring direkt i läromedlet. Markera det ord du vill få förklarat. Klicka på ordbok. Förklaringen visas direkt på sidan.

Du kan även lyssna på förklaringen med talsyntes.