Kan jag få texten uppläst?

Med talsyntesen i Gleerups digitala läromedel kan du få du innehållet uppläst med medföljning i texten för att ännu lättare hänga med i det som läses upp.

Du kan även lyssna på de flesta av Gleerups digitala läromedel med inläst tal. (Tjänsten kräver att skolan har licens hos ILT Education.)

Klicka på symbolen för "Lyssna" och välja mellan "Inläst text" eller "Talsyntes".

Läshastigheten går att reglera utifrån önskemål och behov.

Talsyntes