Kan jag som elev/student få prova Gleerups digitala läromedel gratis?

Du som elev eller student kan inte prova Gleerups digitala läromedel kostnadsfritt, prova gratis är bara till för lärare.