Finns innehållet i Gleerups digitala läromedlet i en lättläst version?

Flera av Gleerups digitala läromedel innehåller även en lättläst version förutom grundtext. Eleverna kan välja den enklare textversionen om de önskar, och huvudinnehållet förklaras på ett enklare sätt. Du hittar den lättlästa versionen i fliken bredvid grundtexten.