Hur använder jag prov från Gleerups digitala läromedel i Trelson?

För dig som jobbar med Trelson finns nu färdiga prov från Gleerups digitala läromedel tillgängliga i Trelson Assessment.

Du kan genomföra Gleerups färdiga prov digitalt och i låst läge. Du väljer själv vilken säkerhetsklient (metod för nedlåsning), som ska användas för provet - och du kan dessutom redigera/lägga till frågor som du vill till de färdiga proven.

Utöver färdiga prov finns dessutom möjligheten att använda Gleerups läromedel i låst läge med Trelson Focus. Det gör att du som lärare kan säkerställa att eleverna fokuserar på att ta del av Gleerups digitala läromedel och inget annat.

Hur du skapar prov från Gleerups digitala läromedel.

I Gleerups digitala läromedel finns färdiga Trelson Assessment-prov som du kan kopiera om du har tillgång till Trelson Assessment.

För att använda ett färdigt prov från Gleerups gör du så här:

 1. Logga in i gleerupsportal.se och gå in på det digitala läromedel du arbetar med.
   
 2. Hitta färdiga prov: Gå till rubrikerna "Lärarmaterial" och "Bedömningsmaterial". De färdiga proven finns vanligtvis under varje del i läromedlet, under "Provfrågor" eller "Prov i Trelson".
 3. Klicka på provläken: Gå till rutan Trelson Assessment och klicka på länken med provnamnet. Du skickas nu vidare från ditt läromedel till Trelson Assessment.
   
 4. Provinställningar: Nu öppas en flik i Trelson Assessment. Du får nu välja de inställningar du vill ha (t. ex. provtid och säkerhetsklient). När du är klar med inställningarna klickar du på "SKAPA".
   
 5. Gå till "Moduler": Under fliken "Moduler" finns nu alla frågor som tillhör det prov du har kopierat, i ett eller flera formulär. Du kan redigera och redigera formulären/frågorna som du vill samt lägga till egna frågor.
   
 6. Genomför provet: Eleven genomför provet i Trelson Assessment lämnar in precis som när du skapar ett "vanligt" prov eller uppgift i Trelson Assessment.

Visste du att du även kan söka efter de färdiga Trelson-proven? Använd sökfunktionen uppe i toppen på sidan och sök på "Trelson" för att snabbt hitta det färdiga prov du vill använda. Du kan även söka efter "Trelson" väl inne i det specifika läromedlet, för att få upp samtliga tillhörande färdiga prov.

Se instruktionsvideo