Hur delar jag min planering?

Alla inloggade lärare kan komma åt din planering via en länk, men vill du att planeringen ska hamna under fliken "Delade planeringar" hos dina kollegor måste du även ge dem tillgång till planeringen.

Logga in på gleerupsportal.se och välj fliken Planeringar i huvudmenyn.

Du kan enbart dela de planeringar du skapat själv eller har redigeringsbehörighet till. Dessa ligger under fliken Mina planeringar. För att planeringen ska synas i dina elevers och kollegors läromedel måste du först ge dem tillgång till den.

Ge tillgång till en planering:
Klicka på den planering du vill dela.
Klicka på delningssymbolen.
Sök upp den grupp/klass du vill ge tillgång till materialet.
Välj hela klassen/gruppen eller enskilda personer.
Klicka på Spara.

De som du delat med får en avisering i sitt läromedel om att du delat planeringen med dem.

Dela en planering med kollegor och elever som fått tillgång:
Du kan dela en djuplänk så att kollegor samt elever som fått tillgång kommer rakt in i planeringen. Du klickar då på kopiera länk och delar den på valfritt sätt. Du kan också dela länken direkt via Google classroom eller Microsoft Teams genom att klicka på knapparna för respektive plattform.

Alla med en lärarlicens som du delar länken med kan ta del av din planering, alltså inte enbart de som jobbar på samma skola som du.