Hur delar jag ut lärarmaterial till mina elever?

Du kan dela artiklar eller uppgifter från lärarmaterialet till en hel klass/grupp eller till enskilda elever i en klass/grupp.

Du måste först ge eleverna tillgång till materialet. För att kunna göra detta krävs det att du och eleverna ligger i samma klass/grupp. Därefter kan du, om du vill, dela materialet via djuplänk eller direkt via Google Classroom eller Microsoft Teams.

1. Välj den artikel eller uppgift som du vill dela ut. Klicka på rutan med bokstaven L som du hittar i vänstersidan vid varje artikel.

Klicka på dela-symbolen.
Sök upp den grupp/klass du vill ge tillgång till materialet.
Välj hela klassen/gruppen eller enskilda personer.
Klicka på Spara.

Eleverna får en avisering om att du delat lärarmaterialet när de loggar in i sina läromedel.

2. När du gett eleverna tillgång till materialet kan du också dela en djuplänk så att de kommer rakt in i materialet. Du klickar då på kopiera länk och delar den på valfritt sätt. Du kan också dela länken direkt via Google classroom eller Microsoft Teams genom att klicka på knapparna för respektive plattform.