Hur gör jag för att tilldela en elev som har skyddad identitet läromedel?

Om du har en elev med skyddad identitet som du ska tilldela läromedel, skapa eleven med en fiktiv mejladress och fiktivt namn. Har skolan en integration får du kontakta integrationsansvarige eller skolans IT-avdelning.