Hur ofta uppdateras Gleerups digitala läromedel?

Innehållet i Gleerups digitala läromedel uppdateras kontinuerligt så att du alltid har tillgång till ett aktuellt läromedel. I flera av läromedlen finns nya fördjupningar och övningar varje månad som har aktualitetskoppling. De tar upp aktuella händelser i vår omvärld och kopplar till det centrala innehållet i kursen. Större revideringar och uppdateringar i de digitala läromedlen görs i huvudsak under lov.