Jag får frågor från elevernas vårdnadshavare om Gleerups digitala läromedel. Finns det information att dela?

Gleerups stöd för vårdnadshavare finns som stöd för dig som lärare att använda i samband med föräldramöten eller annan kontakt med dina elevers vårdnadshavare om hur Gleerups digitala läromedel fungerar. 

Gleerups stöd för vårdnadshavare >

Snabbguide om Gleerups digitala läromedel för föräldrar och vårdnadshavare finns på svenska, engelska, arabiska och ukrainska.