Kan jag kombinera Gleerups tryckta och digitala läromedel?

Till Gleerups tryckta serier finns Digitalt lärarmaterial och Digital elevträning som fungerar som digitala komplement. Dessa innehåller t ex övningar, ljudfiler och kopieringsunderlag. Om du väljer att jobba med Gleerups digitala läromedel får du allt undervisningsmaterial som behövs för att eleverna ska nå målen. Innehållet i Gleerups digitala läromedel bygger på våra mest populära tryckta serier och dessa fungerar i de flesta fall bra att kombinera om du behöver komplettera klassrummet med ett antal tryckta böcker. Kontakta Gleerups support om du vill veta vilken tryckt bok som fungerar tillsammans med ditt digitala läromedel.