Kan jag översätta det digitala läromedlet till andra språk?

Du kan översätta texten direkt i dina digitala läromedel genom översättningsfunktionen. Markera texten du vill översätta. Klicka på översätt. Välj språk från listan som du vill översätta till.

Du kan även lyssna på översättningen med talsyntes på respektive språk.

I webbläsaren Google Chrome är Google translate inbyggt. Med Google translate kan du översätta hela eller utvalda delar av ditt digitala läromedel till ett annat språk.

Högerklicka på avsnittet du vill översätta. Välj "Översätt till svenska". Klicka på "Alternativ" och välj "Ändra språk". Välj önskat språk.