Kan jag skriva ut ett avsnitt från Gleerups digitala läromedel?

Du kan inte skriva ut material från Gleerups portal. Om du vill ha ett avsnitt utskrivet kan du ladda ner en offline-version av önskat avsnitt i det digitala läromedlet. Det är en förenklad variant, som endast innehåller text och bild, ett avsnitt i taget. 

Gå till verktyg i menyn, välj läsinställningar och ladda ner offlineversionen.