Kan jag som lärare se hur elevernas vy ser ut?

Elevernas läromedel ser i stort sett ut som lärarens, men med den skillnaden att du som lärare även har tillgång till lärarmaterial. Det senare kan eleverna endast se om du delar ut enskilda delar till dem. Det finns också ett par funktioner som är unika för dig som lärare, som möjligheten att bygga ut läromedlet med externa länkar och eget material, samt möjligheten att göra egna planeringar.