Kan jag som lärare ta del av de markeringar och anteckningar som eleverna gör i sina digitala läromedel?

De markeringar och anteckningar som du som lärare eller dina elever gör är privata och inte synliga för någon annan och går ej heller att dela till andra användare.