Kan jag ta bort eller dölja delar från läromedlet som jag inte vill att mina elever ska se?

Du kan inte ta bort eller dölja delar av läromedlet. Med planeringsverktyget kan du skapa anpassade planeringar och dela till enskilda elever, delar av eller hela klassen. Du kan där bygga planeringar i ett ämne eller ämnesövergripande och också lägga till externa länkar och lärresurser. Genom planeringen kan eleverna följa den arbetsgång du väljer som en "snitslad bana".