Om jag har gjort och delat ett tillägg är det då länkat till stycket i läromedlet där jag tycker det passar eller ligger det fritt?

När du gör ett tillägg så knyts det alltid till den plats där tillägget görs, oavsett om du delar det med andra eller inte.