Vad är skillnaden mellan digital elevträning och ett digitalt läromedel?

Digital elevträning är ett digitalt komplement som kräver att du använder den tryckta boken i samma serie. Elevträningen innehåller t ex övningar och ljudfiler. Gleerups digitala läromedel är däremot ett heltäckande läromedel som innehåller allt  undervisningsmaterial som behövs för att eleverna ska nå målen."