Det digitala läromedlet fungerar inte i min webbläsare, vad ska jag göra?

Gleerups digitala läromedel är framtagna enligt den senaste tekniska standarden för webbpublicering, HTML5. Alla webbläsare kan inte fullständigt korrekt återge webbsidor byggda enligt denna standard. Vi rekommenderar den senaste versionen av Google Chrome som standardwebbläsare för PC. För Mac och iPad rekommenderar vi främst Apple Safari. Mer utförlig information hittar du under Tekniska krav.

Vissa tillägg som du installerat i din webbläsare kan göra att Gleerups digitala läromedel inte fungerar som de ska. Undersök detta genom att avaktivera alla tillägg, uppdatera sedan sidan och logga därefter in i dina läromedel igen. Därefter kan du aktivera ett tillägg i taget för att se vilket det var som störde. Nedan hittar du länkar till information om hur du går tillväga för att avaktivera tillägg för respektive webbläsare.