Hur får jag tillgång till Exploro?

Har du inte redan ett användarkonto hos Gleerups behöver du skapa ett.

Gå till exploro.se och klicka på logga in. Du kommer då till inloggningssidan där du väljer "Registrera konto".

Fyll i dina uppgifter samt skolans licens-ID. Varje skola har ett och samma licens-ID som är gemensamt för alla användare på skolan. Skolans licens-ID skickas via e-post till den som är ansvarig för läromedelsbeställningar på skolan som ska vidareförmedla det till alla användare.

Har du redan ett användarkonto hos Gleerups loggar du in med dina befintliga användaruppgifter.

När du skapat ditt användarkonto och loggat in behöver du tilldela dig själv licensen för Exploro. Du hittar skolans tillgängliga läromedelslicenser under fliken "Skolans läromedel". Leta upp Exploro och lägg till licens.

När användarkontot väl är registrerat och licensen tilldelad kan du framöver logga in direkt på exploro.se för att använda tjänsten.