Hur gör jag för att förlänga Exploro när licenstiden löpt ut?

För att förlänga din licens för Exploro måste du köpa den igen via din återförsäljare, gleerups.se eller genom att kontakta Gleerups support.