Hur kan jag följa elevernas resultat i Exploro?

Under Elevresultat kan du enkelt följa dina elevers arbete. För att hitta till Elevresultat behöver du först gå in i en ämnesportal. Klicka sedan på "Administration" och därefter på "Elevresultat" i huvudmenyn.

För att komma till dina elevers svar klicka på knappen med texten "Se svar". Då visas en vy med uppgifter som dina elever gjort. Klicka på respektive uppgift för att se hur dina elever har svarat och hur många försök de använt. För fritextsvar visas svaren som eleverna skrivit här. Har eleverna inte svarat syns inga svar och knappen är gråmarkerad.

Du kan också enkelt se Elevresultat via klocksymbolen på sidor där det finns elever som har svarat. När det finns svar från elever visas en röd plupp på klockan. Här får du en smidig överblick över hur många elever som svarat på uppgiften.