Kan en elev överta en annan elevs Exploro-licens?

Licenser till Exploro kan inte överlåtas eller upplåtas mellan användare. Läs mer om detta i våra licensvillkor >