Kan jag använda mig av Gleerups digitala läromedel och Exploro samtidigt?

Absolut! Gleerups digitala läromedel finns i alla ämnen och bygger på våra mest populära serier med samma heltäckande faktainnehåll som i de tryckta läromedlen. Exploro är en läromedelstjänst som med en licens ger tillgång till alla ämnen för 4-9. Här får du tillgång till en mängd arbetsområden och fristående aktiviteter utifrån det centrala innehållet. Utgångspunkten är ett aktivitetsbaserat lärande som ger stort utrymme för engagerande övningar i klassrummet. Exploro kan med fördel användas tillsammans med andra läromedel för att skapa en varierad undervisning.