Vad är Exploro och vad är skillnaden mellan Exploro och Gleerups andra digitala läromedel?

Exploro är en läromedelstjänst som med en licens ger tillgång till alla ämnen för 4-9. Här får du tillgång till en mängd arbetsområden och fristående aktiviteter utifrån det centrala innehållet. Utgångspunkten är ett aktivitetsbaserat lärande som ger stort utrymme för engagerande övningar i klassrummet. Exploro kan med fördel användas tillsammans med andra läromedel för att skapa en varierad undervisning.

Gleerups digitala läromedel finns i alla ämnen och bygger på våra mest populära serier med samma heltäckande faktainnehåll som i de tryckta läromedlen. Här finns möjlighet att jobba helt digitalt, men det går också bra att blanda med tryckta böcker och använda båda delarna i samma klassrum.