Hur gör jag för att teckna ett PUB-avtal (Personuppgiftsbiträdesavtal) med Gleerups?

För att upprätta ett PUB-avtal (Personuppgiftsbiträdesavtal) behöver vi namn på personuppgiftsansvarige, det vill säga namn på skola/kommun, organisationsnummer till skola/kommun, adress till skola/kommun samt namn och en mejladress till kontaktperson angående GDPR hos personuppgiftsansvarige.