Vad gäller för Gleerups behandling av personuppgifter enligt GDPR?

Genom hög säkerhetsnivå och kryptering av all persondata på våra servrar kan Gleerups säkerställa att personuppgifter inte sprids utanför systemet. Gleerups lämnar inte ut personuppgifter till tredje part och personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. I juridisk mening är Gleerups personuppgiftsbiträde till den huvudman som är personuppgiftsansvarig.

Läs mer om integritetspolicy för Gleerups digitala läromedel >